Corona en de Bijbel

Vertrouwen

De mens leeft langer dan ooit en toch voelen velen zich steeds minder tevreden. In de snelle maatschappij van tegenwoordig voelen mensen zich vaak zo gestrest en onder druk gezet, zo vol van pijn, teleurstelling en hopeloosheid dat ze bereid zijn hun gezondheid en zelfs hun leven te riskeren voor alles wat maar een beetje verlichting kan bieden.

Emotionele stress kan lichamelijke ziektes veroorzaken. Moedeloosheid, verbittering en boosheid putten uw lichaam uit en verzwakken het immuunsysteem. God heeft beloofd om deze lasten te verlichten als we ze naar Hem toe brengen. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden.” Psalm 55:23

Positieve emoties zoals liefde, vreugde, geloof en vertrouwen produceren beschermende stoffen die het immuunsysteem versterken en ons beschermen. Vrede in uw geest kan een vitaliserende en energie gevende invloed hebben. “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.” Spreuken 17:22

Velen die anders gezond zouden zijn, dragen een diep verlangen met zich mee naar iets meer in het leven. Aan de wortel van ons bestaan bevindt zich het verlangen naar een groter doel en de zin van het leven. De beste levensstijl gaat niet alleen over gezondheid en lichamelijke fitheid, maar ook over spirituele groei.

De hersenen zijn het besturingssysteem van ons lichaam. Wanneer onze hersenen niet beneveld zijn door alcohol, tabak, drugs, gebrek aan slaap of overeten, wanneer we voldoende beweging, zonlicht en frisse lucht krijgen, zullen we in staat zijn om helder te denken. We zullen in staat zijn om goede beslissingen te nemen en te kiezen om de Heer toe te staan met ons te spreken.

Vertrouwen in God geeft invulling voor het missende stukje in ons leven. Het brengt voldoening en hoop voor de toekomst. Vertrouwen op God opent de deur naar zijn wonderbare interventie in uw leven. Veel mensen ervaren ook dat een relatie met God de sleutel is tot succes in het bereiken van een gezonde levensstijl.

Om Hem te vertrouwen moeten we Hem leren kennen. Investeer tijd om Hem beter te leren kennen. Neem de tijd om de stilte op te zoeken, weg van de drukte en lawaai van het dagelijkse leven. Onderzoek de diepere kant van het leven. Neem de tijd om een stap terug te doen en na te denken wat nu echt belangrijk is voor u.

Maak tijd vrij om uw Bijbel te lezen. Dit is Gods speciale brief aan de mens. De Bijbel staat bekend om het versterken van onze geest en kan ons nieuwe hoop en richting geven.

Een “echte” relatie met de ware God, onze Schepper, is nooit optioneel – het is de basis van een goede gezondheid.