Corona en de Bijbel

Dit artikel is met toestemming overgenomen van stichting Bijbelwijzer. Meer informatie en literatuur is te vinden onder de link. 

Het coronavirus heeft onze samenleving binnen enkele dagen veranderd. We worden geconfronteerd met het feit dat we op heel veel gebieden kwetsbaar zijn. Gezondheid, werk, economie, onderwijs, sport, kerk en onze sociale contacten, alles is anders. Zegt de Bijbel iets over deze ontwikkeling? We maken ons grote zorgen en terecht, waar gaat dit eindigen? We zien wereldwijd mensen aan deze pandemie sterven. We proberen ons op allerlei manieren hiertegen te beschermen. Er is echter geen garantie dat dit virus jou niet treft. De angst onder de mensen is groot.

Een ander virus

We weten dat we kwetsbaar zijn en eenmaal zullen sterven, maar wat dan? De dood staat haaks op het leven. Ook al wordt je 100, de jaren vliegen voorbij. Was dat alles? De Schepper van hemel en aarde heeft het nooit zo bedoeld. De mens was geschapen om eeuwig in vrede, liefde en geluk te leven. In de Bijbel kan je in Genesis 1 t/m 3 lezen hoe het kwaad de wereld inkwam en het ware leven verstoorde en de dood tot gevolg had. Met dat virus zijn we allemaal besmet.

Er is hoop! Er is genezing en er is maar één vaccin. Dat vaccin biedt God jou gratis aan; Jezus Christus. Door geloof en acceptatie van Zijn sterven aan het kruis is er voor jou vergeving van het kwaad. Door Jezus te volgen zal je stap voor stap veranderd worden. ( zie Bijbelstudie “God leren kennen in 7 stappen”)

Een vaccin dat werkt.

Misschien zeg je, ik geloof niet in God, waar is Hij? Hoe weet ik dat God werkelijk bestaat? Nu dan kan bestudering van de profetie in de Bijbel jou helpen. Duizenden jaren van te voren laat God in grote lijnen zien wat er allemaal gaat gebeuren op aarde. Het naspeuren in de geschiedenisboeken zal bevestigen dat de profetieën exact zo zijn uitgekomen. ( zie ook onder de video’s). Dit kan je vertrouwen geven dat het vaccin dat God in Zijn woord (Bijbel) aanbiedt werkt.

Het trieste nieuws is dat miljoenen mensen dit vaccin niet kennen of niet willen accepteren, terwijl het voor ieder voorhanden is. Laten we eens kijken naar een stukje profetie dat wel heel kenmerkend is voor de tijd waarin wij leven

Een stukje profetie

Wat zegt Jezus over de eindtijd? In Mat 24: 6-8 staat:

U zult horen van ​oorlogen​ en geruchten van ​oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”

Het zijn tekenen die aangeven dat Jezus wederkomst nabij is. Het zou goed mogelijk zijn dat het corona gebeuren het begin is van een reeks nare gebeurtenissen die op ons afkomen. Dat dit ook snel kan gaan kunnen we vinden in Openbaring 18:8,9

Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, ​rouw​ en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.En de koningen van de aarde die ​hoererij​ met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en ​rouw​ over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.”

In deze tekst wordt gesproken over één dag. In profetische taal staat 1 dag gelijk aan 1 jaar. Hoe het ook zei, onze wereld beweegt zich in rap tempo naar de ondergang, dat zal niemand ontkennen.

Hoop voor de toekomst

Maar er is hoop voor wie zijn geloof bouwt op Jezus Christus. Daarom is Jezus laatste oproep aan ieder mens  om Hem te aanbidden als Schepper van hemel en aarde. Niet uit angst, maar uit geloof. De gebeurtenissen die Hij voorzegd heeft en wij voor onze ogen zien gebeuren, bewijst dat God de wereld overziet. Maar ook dat Zijn woord waarheid is. Dat kan ons vertrouwen voor de toekomst geven. God is liefdevol, genadig en vergevingsgezind, want indien wij onze zonden belijden en willen nalaten, dan reinigt Jezus ons van alle zonden. Lees eens 1 Joh.1 en 2 Dan gelden voor ons de bemoedigende woorden van Jezus:

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij ​vrede​ zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

Deze vrede kan je hebben door het aanvaarden van het offer van Christus. In deze wereld zal je een toenemende ellende ervaren. Dat is het resultaat van ons menselijk handelen. Als mensen zetten wij onze wetenschap en ons eigen ik boven de adviezen die God ons wil leren. Met andere woorden de mens verheft zich boven zijn Schepper. Dat is ons probleem. Jezus volgen is Gods Woord serieus nemen en boven onze gedachten zetten. God beloofd een nieuwe hemel en aarde waar een ieder mag wonen die Zijn principes (samengevat in de 10 geboden in Ex. 20) wil naleven. Dan zal ook de belofte die Hij gegeven heeft uitkomen.

De zekere belofte.

Corona virus of welke andere epidemie of ramp onze aarde ook zal treffen, de uitwerking van het vaccin dat God aanbiedt staat vast; Jer. 29: 11 (NBV)

Mijn plan met jullie staat vast – ​spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Heb jij het vaccin dat God jou aanbiedt al geaccepteerd?