Karaktervorming – Ellen G. White

“Een juiste opvoeding houdt meer in dan het volgen van een bepaalde studie. Het betekent meer dan een voorbereiding op het leven nu. Het heeft te maken met het gehele wezen en met de gehele levensperiode die openstaat voor de mens. Het is de harmonische ontwikkeling van de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke krachten.”

De beginselen die aan opvoeding en karaktervorming ten grondslag liggen en in dit boek op magistrale wijze naar voren worden gebracht, zijn nog onveranderd van kracht. Iedere meester en elke onderwijzeres zou dit boekje moeten hebben om de jeugd te onderwijzen voor een toekomstige leven, en niet alleen in een bepaald vak.

Te bestellen bij: Ellen G. White Stichting.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie