Algemene informatie

Statutaire naam: Completer is Beter
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Nieuw-Lekkerland

KvK-nummer: 71901140
RSIN: 858895675
IBAN: NL16 INGB 0008 9438 11

Doelstelling:

1. Mensen in de Nederlandse samenleving educatie aanbieden op het gebied van een completere aanpak van gezondheid (lichamelijk, mentaal en geestelijk) gebaseerd op Bijbelse principes van genezing, herstel en het voorkomen van ziekte.
2. Leden van het Zevendedags-adventisten kerkgenootschap toerusten op het gebied van een completere aanpak van gezondheid, gebaseerd op Bijbelse principes van genezing, herstel en het voorkomen van ziekte, zodat zij kunnen bijdragen aan de realisatie van de eerste doelstelling.

Activiteiten:

Het verschaffen van informatie, het aanbieden van educatieve activiteiten, persoonlijke begeleiding en advies en producten. Het in contact komen met mensen vinden we hierbij belangrijk.

Organisatie

Aantal bestuursleden: 6
Ontvangen bestuursleden een beloning? Nee
Is er een persoon in dienst? Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Voorzitter: Daphne Christina
Secretaris/penningmeester: Anja den Ouden
Algemeen bestuursleden: Celeste Hoff, Esther Bosma, Benvindo da Luz, Christel Kruik

Contactinformatie

Postadres: Lekdijk 417, 2957 VB, Nieuw-Lekkerland
Telefoonnummer: 0628021544
E-mailadres: info@completerisbeter.nl
Internetadres: www.completerisbeter.nl

Overige informatie

Actueel verslag activiteiten januari 2019: downloaden
Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2019: downloaden
Financiële verantwoording per 31-12-2018: downloaden