Artikelen door Beheerder

De weg naar Christus | Ellen G. White

De titel van dit boekje maakt duidelijk waarvoor het geschreven is: Het richt ons allen op Jezus, de Enige die in ieders noden kan voorzien. Hij leidt de voeten van de hulpelozen, benauwden en twijfelachtigen stap voor stap naar ‘het pad van werkelijke vrede’. Deze rust en vrede zijn alleen te verkrijgen door zich volkomen […]

Adviezen over dieet en voeding – Ellen G. White

Er is een poging gedaan om in deze uitgave een volledig overzicht te geven van de opvattingen die Ellen White over het thema voeding en dieet op schrift heeft gesteld. Een handzaam boek om meer kennis en een grotere eerbied te krijgen voor de belangrijke gezondheidsboodschap die ons allen aangaat. De belangrijke factor voor een […]

De Bijbel

Meer informatie volgt z.s.m. Wilt u een Bijbel kopen? Wij kunnen de in 2010 uitgebrachte Herziene Statenvertaling van harte aanbevelen!

Hoe leid ik mijn kind – Ellen G. White

Het ‘hoe’ van de opvoeding van een kind wordt niet op school geleerd. Men volgt de patroon en maatstaf waarmee de ouders hun hebben opgevoed, maar als deze onbekwaam was, zullen de kinderen ook lijden onder een herhaaldelijke ketting van een inefficiënte opvoeding. Daarom moeten stichters van een gezin de zorg hebben om hoe zij […]

Het Bijbels gezin – Ellen G. White

Ons gezin is het hart van alles wat we doen. Onze samenleving bestaat uit gezinnen, en is wat gezinshoofden ervan maken. Uit ons hart zijn de “oorsprongen van het leven” ( Spreuken 4: 23 NBG). En het hart van onze samenleving, van onze gemeente en van ons land wordt gevormd door het gezin. Het welzijn […]

Karaktervorming – Ellen G. White

“Een juiste opvoeding houdt meer in dan het volgen van een bepaalde studie. Het betekent meer dan een voorbereiding op het leven nu. Het heeft te maken met het gehele wezen en met de gehele levensperiode die openstaat voor de mens. Het is de harmonische ontwikkeling van de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke krachten.” De beginselen […]

Geest, Karakter en Persoonlijkheid – Ellen G. White

Tijdens het leven van Ellen G. White (1827 – 1915) stond de wetenschap die handelt over de geest en zijn vermogens en functies, in de kinderschoenen. Toch komt er uit al haar geschriften een duidelijke filosofie naar voren, waarin richtlijnen voor deze wetenschap en voor verstandelijke gezondheid duidelijk worden beschreven. De uitspraken van Ellen White […]

Altijd dichtbij – Ellen G. White

Heer, U doorgrondt me, U kent me. U ziet mij, of ik zit of sta. U verstaat mijn gedachten al van verre. U slaat mij gade, of ik nu rust of werk. Wat ik ook doe: het is U vertrouwd. Voor er een woord komt over mijn lippen, weet U al, Heer, wat ik denk. […]

Gezonde voeding

Het originele dieet bestond uit fruit, groenten, granen, en noten. Pas na de zondvloed werd de optie van vlees als voeding gegeven. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het originele dieet nog steeds het meest gezonde dieet is. Door voedsel te eten in de meest natuurlijke staat, ongeraffineerd en zonder toevoegingen, kan ziekte worden voorkomen en […]